top of page

TERMS & CONDITIONS

Voorwaarden

Alle producten zijn handgemaakt en worden op een zo goed mogelijke manier beschreven en gefotografeerd. Er wordt gestreefd naar de best mogelijke kwaliteit. Voor de levering werkt Atelier Céramique Herlinval samen met derden, waarvoor ze niet aansprakelijk is. Bij mogelijke problemen wordt samen met hen een oplossing gezocht.

 

Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden doorgegeven aan derden. Wij respecteren de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven bij het verwerken van de door de gebruiker opgegeven gegevens. 

Het Belgische recht is van toepassing.

BTW:  Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen. 

Door een bestelling te plaatsen verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Conditions générales

Tous les produits sont faits à la main et sont décrits et photographiés de la meilleure façon possible. Nous nous efforçons d'obtenir la meilleure qualité possible. Pour la livraison, Atelier Céramique Herlinval collabore avec des tiers, pour lesquels elle n'est pas responsable. En cas de problèmes éventuels, une solution sera recherchée avec eux. 

Les données personnelles que nous recevons de votre part ne seront pas transmises à des tiers sans autorisation expresse. Nous respectons la législation en vigueur sur la protection de la vie privée lors du traitement des données fournies par l'utilisateur. 

 

Le droit belge est applicable.

TVA: Régime particulier de franchise des petites entreprises.

En passant une commande, vous acceptez ces termes et conditions.

bottom of page